Jaké specializace jsou dneska ještě perspektivní?

Mnoho spisovatelů v minulosti, se snažilo psát o budoucnosti, a pokud se dneska podíváme na to, jak si představovali budoucnost, tak se tomu musíme jenom smát. Je jenom logické to, že současní spisovatelé, co se snaží psát o budoucnosti, která zde bude třeba za sto let, budou čtenářům jenom k smíchu, protože jejich představy byli naivní a hloupé.
Co je to vlastně evoluční vývoj který nahrazuje staré novým anebo mnohé optimalizuje? Je to snaha o jednoduchost, podívejme se na největší současné vynálezy, které nejvíce mění civilizaci a kulturu z pohledu jednoduchosti (televize, rádio, telefon, internet, automobil, polotovary, samoobsluhy, digitalizace), to co bylo složité to neuspělo, a je třeba si položit otázku, proč vše co je složité zde neuspěje, a uspěje evolučně jenom to co je jednoduché?
Vše co je složité je spojené s chybováním a proto to neuspěje, jestliže je v naší České republice mnohé zbytečně složité, tak zde je logicky bída, protože jsme neuspěli v konkurenci s národy, kde je vše jednoduché, jako je tomu třeba v sousedním Německu! Jaké specializace jsou dneska ještě perspektivní? Perspektivní je výroba a prodej léků a drog, lidi budou zde díky složitosti mnoho nemocní a tak budou i konzumovat mnoho léků a drog, čím větší krize tím lépe prosperuje výroba a prodej léků a drog.