Globální ubohost

Na zasedání GVKB jsme řešili závažný problém týkající se naší povahy. Naše povaha je fakt úplně zoufalá. Místo, abychom si vážili těch nejlepších z nás, tak jim uboze závidíme, pomlouváme je a chováme se k nim odmítavě. Jsme malodušní, bledneme závistí a prachobyčejně trucujeme.
Nenávidíme nejlepší z nás, místo abychom si jich vážili a snažili se dosáhnout stejného úspěchu jako oni. Jiné národy jsou na tom mnohem lépe. Věda přišla na to, že vše je energií. Vlastně už dnes v elektronické podobě mají peníze čistě imaginární povahu. Ostatně již Praotec Čech sliboval na Řípu svému naivnímu lidu svobodu a rovnost. Naše sobecká povaha je opravdu velmi ubohá.
Nepřejeme druhým úspěch, postavení, bohatství, majetek a tak dále. Přitom je to naprosto jednoduchá logika. Ti, kterým se podařilo zbohatnout, jsou průkopníci, pionýři kapitalizmu, předstihují nás, obyčejné občany, svými schopnostmi, aktivitou a odvahou lhát a krást ve velkém.
Měli bychom si vážit bohatých a úspěšných lidí. Jsou předvojem dělnické třídy. Neměli bychom je nijak diskriminovat. Měli bychom jim dát k dispozici všechny své volební hlasy, síly, možnosti, schopnosti a prostředky. Dnes je u nás 1% bohatých lidí.
Pokud budeme poctivou prací bojovat za demokratický kapitalismus, tak zítra můžeme mít 2%, pozítří 3% a jednoho dne i 10% bohatých lidí. Pak budeme všichni, co jsou všeho schopní bohatí a šťastní! Měli bychom se snažit a všestranně podporovat bohaté lidi, kterým nic neschází. Závist je věru naše špatná národní povaha.
Dokud se jí nezbavíme, budeme stále jenom nějací ubozí chudáci, kteří jsou splachovaní do ekonomických sraček uprostřed EU. A budeme stále jenom psát nějaké zvací dopisy, aby si u nás v protektorátu nějaký velký bratr zřídil nějakou vojenskou nebo jinou základnu. Někteří si možná ještě pamatují na ty slavné a skvělé doby, kdy v našich zemích Čech a Moravy byli všichni občané bohatí.
Důvod naší národní ubohosti je jasný. Když někdo z nás přijde na něco skutečně originálního, tak jej vyženeme, zničíme a především mu nezaplatíme. Naším největším štěstím je to, když úspěšný člověk zhebne bídou. Nepřejeme druhým bohatství.
I za cenu, že nebudeme bohatí a že zchudneme my sami. Nechceme být bohatí. A ty, kteří jsou již bohatí, diskriminujeme. Závidíme jim úspěch a bohatství. Snažíme se zdecimovat první vlaštovky blahobytu, takže nedáme pokoj, dokud nejsou ti úspěšní lháři a zloději ve vězení.
Chceme, abychom byli všichni chudí. Domníváme se, že potom budeme spokojení. Vlastně ano. Nejchudším je mrtvý člověk. Je spokojený. Nemá žádný majetek. Jednou vlastně budeme spokojení, všichni budeme díky robotům ekonomicky mrtví. Podporujeme-li bohatství a bohaté lidi, tak vlastně podporujeme život. Naprostá chudoba je smrt.
Chceme-li všichni žít, musíme být sobečtí a tím i bohatí. Nečekejme a chovejme se tedy podle příkladu těch nejlepších z nás, podle vzoru bohatých lhářů a zlodějů. Starejme se také jen sami o sebe, samozřejmě tak, že budeme okrádat druhé a snažme se být bohatí! Za každou cenu. I přes mrtvoly našich konkurentů. Čím více mrtvol tím lepší.
Již neplatí staré dvojaké pravidlo peníze nebo život, ale to, že rovnou zabíjíme a bereme mrtvým peníze. Všechny okolky, ohledy a iracionální výmluvy ponechme stranou. Vzhůru do boje za bohatství! Hurá do boje za lepší příští kariéru. Chovejme se všichni jako ti bohatí západní občané! A brzy bude pokoj. Možná se vám zdá obsah zasedání naší strany, který jsem výše uvedl, trochu zmatený. Ale v tom případě nejste z Čech.
Češi vždy potřebují, aby jim někdo všechno rozlišil na kategorie a třídy, popsal a řekl jim, co vlastně vidí, co je správné a co je špatné. A protože naše GVKB strana nezastává vůbec žádný běžný názor, máme stoprocentní počet potenciálních voličů pro volební GVKB kampaň, které se chceme jako GVKB roboti zúčastnit, protože sobecké kariéristy jsme zde už v EU na 100% eliminovali a ekologicky recyklovali.