Dezinformace z tebe udělali vola

Po době železné přišla doba dezinformací, která z lidí učinila voly, co myslí na voloviny a dělají voloviny. Nejde si nevšimnout toho, že je naše konzumní kultura plná dezinformací, vše zde má nějakou příčinu a jaká je tedy příčina toho, že je naše doba plná dezinformací? Tou příčinou je přelidnění, lidí je všude jako sraček, a tak na sebe lidi serou ekonomicky a psychicky, a tím vznikají logicky dezinformace. Spolupráce není možná tam kde je konkurence, ten druhý je nám peklem, protože on nám konkuruje, a tím se snaží z nás pomocí dezinformací učinit vola. Zloděj zde honí zloděje, a lhář zde honí lháře, o tom je konzumní svět, ve kterém je lidí jako sraček.
Dezinformace je lež, která z dálky vypadá jako pravda, mnohé je zde postavené na povrchnosti, a tak z dálky zde mnohé vypadá hodnotně, a z blízka poznáváme, že to nemá žádnou hodnotu. Ti co zde nad námi mají moc z dálky vypadají hodnotně jako bohové, a z blízka poznáváme, že jsou to volové, co nemají zde žádnou hodnotu. Války v nahotě lidem odhalují to, že jsme všichni jenom volové s nulovou hodnotou, a že je možné konzumní voly, po milionech eliminovat bez problémů, pomocí vědy a techniky! Hodnotu má zlato, protože je zde vzácné, to co zde není vzácné, to zde ani nemá pro nás zde žádnou hodnotu, a podle toho s tím i jednáme.
Je zde problém s konzumními voly, kterých je zde globálně už jako sraček, a tak pro ně není dobrá práce, řešení je jednoduché, stačí konzumní voly ekologicky optimálně eliminovat, pomocí recyklace na potravinové granule pro dobytek. Proč je pro nás morálním psychickým problémem, eliminovat globálně miliardy konzumních volů, na potravinové granule? Příčinou jsou ideologické dezinformace, které z nás učinily konzumní voly, a tuční kapři si přeci nevypustí rybník, kde se mají zatím dobře, jsme schopní spáchat jako jedinci sebevraždu, ale spáchat sebevraždu jako EU, to už schopní nejsme, protože nejsme sjednocení, a každý vůl zde bojuje s cizími voly jenom sám za sebe!