Vláda pracuje pomalu a chybně

Z díla je spatřen tvůrce, podívejme se na klasiku kterou je dlouho spotřební koš, zajímavé je že mediálně se nehovoří u nás vůbec o statistice spotřebního koše protože je pravda chybné vládě nepříjemná! Nejlepší statistiky o spotřebním koši mají nadnárodní korporace, tyto korporace rozdělují svět podle velikosti spotřebního koše na jakousi konzumní pyramidu kde na vrcholu jsou města kde je veliký spotřební koš a v základech pyramidy jsou města kde není už žádný spotřební koš, protože lidi zde žijí jenom z toho, co si sami vypěstují a uloví, a nic tedy už nekupují za peníze od nadnárodních korporací.
Takovéto města, se snaží nadnárodní korporace ideologicky násilně změnit, na města co budou kupovat zboží a služby od nadnárodních korporací, aby ale mohla města kupovat zboží a služby od nadnárodních korporací, musí se v těchto městech i produkovat zboží a služby pro nadnárodní korporace, zde se dostáváme k vývozu a dovozu zboží a služeb, jakmile se město zapojí do vývozu a dovozu zboží a služeb, tak na městě začnou nadnárodní korporace sobecky parazitovat, pomocí zkorumpovaných bezcharakterních vlád, které jsou jenom bezmocnými loutkami, co ovládají mocné nadnárodní korporace, lidově se tento politický systém nazývá banánovou republikou, ve které si mohou nadnárodní korporace dělat co je napadne.
Jak dochází k tomu že se nějaké město dostane na vrchol konzumní pyramidy protože zde obyvatelé města mají veliké platy a levné zboží a služby. Jde o města kde sídlí nadnárodní korporace co mají nadbytek peněz a tak tento nadbytek utrácejí rozmařile tam kde sídlí, jde dneska většinou o veliké moderní přístavy, a veliká moderní letiště, protože veliké korporace, zde realizují veliké globální obchody.