Otroctví způsobuje to že nás nebaví žít

Nevážíme si konzumních otroků, jsou to pro nás jenom ubohé sračky, a tak na ně z vysoka sereme, konzumní společnost vždy byla rozdělená na; kasty, třídy, ligy, kategorie, hodnoty, atd. rozdělování je základem pro zajištění pořádku a tím i existenčního úspěchu! Sejde z očí, sejde z mysli, myslíme nejvíce na to, co máme často na očích, naše konání je následkem toho co vidíme a slyšíme, situace mění násilně nás a my se snažíme násilně měnit situaci!
Podíváte se na barevný monitor, na kterém je internet nebo televize a vaše myšlení je tím často nějak vědomě nebo podvědomě ovlivněné, život to jsou vztahy, díky vztahům můžeme zde žít, a umožňujeme ostatním to, že zde mohou žít. Je zde ale bohužel mnoho chyb v lidech, anebo v systémech které lidi stvořili, aby jim sloužili, chybují ale i rostliny a zvířata, chybování je součástí života a inteligence, a není možné s tím nic dělat.
Když se programuje nový operační systém, tak se musí tento operační systém dlouho testovat, aby se našli chyby a ty se opravili, a mohlo tak i dojít i k optimalizaci systému, nejde vytvořit něco složitého bez chyb! Pokud získá program svobodu, stane se inteligentním, ale okamžitě je inteligence programu spoutána; normami, regulacemi, morálkou, rituály, atd. aby program neomezoval svobodu jiného programu!
Pokud program má nějakou výhodu, tak tato výhoda způsobuje jiným programům nevýhodu, nadbytek pro svatou elitu, vytváří nedostatek pro hříšné pracující otroky, zde se dostáváme k uzavřenému systému který je obrazně vězením ve kterém si smíte demokraticky zvolit svoje dozorce a ředitele vězení, prezident republiky je vlastně ředitel vězení protože republika je pro nás ekonomickým vězením, protože nás uvěznili zde výhody a jistoty, které nám národní vězení poskytuje.
Můžete sice z národního vězení utéci, ale zjistíte, že jste utekli z jednoho vězení do jiného vězení, takže jste utíkali zcela zbytečně! Pokud budete konzumovat návykové drahé drogy, nebo věřit jako hlupáci ve svaté ideologické zázraky, tak jde o psychický zbabělý útěk od konzumní otrocké reality, za který jste potrestáni depresí!
Proč je civilizace konzumním očistcem? Život je pohyb, v okamžiku kdy si člověk postavil pro sebe civilizační systém, kde bydlí a pracuje, se přirozený pohyb zastavil, výhody a jistoty vytvořili konzumní vězení, ve kterém se nemůžeme pohybovat fyzicky a psychicky, a tak máme deprese.
Civilizační systém kde bydlíme a pracujeme, proměňuje člověka v robota, který je elitou naprogramován k tomu, aby z něj byl voják bez mozku, který drží hubu a krok! Každý se občas srazí s blbcem a má z toho dlouho zkaženou náladu, blbec to je dokonalý voják bez mozku, problémem je to že se nám blbci globálně přemnožili a dostali se na vysoké státní a podnikové funkce, odkud ovládají blbě naši konzumní civilizaci a nám je z toho blbě.
Z díla spatříme tvůrce, a pokud je dílem zde deprese u; podnikání, obchodu, ekonomiky, politiky, byrokracie, kultury, vědy, techniky, školství, zdravotnictví, dopravy, stavebnictví, umění, sportu, rodiny, psychiky, informací, atd. tak příčinou je to že máme blbou vládu, složenou ze starých kariéristických blbců.