Nedívej se na televizi podívej se do zrcadla

Televize je svět iluzí, ale zrcadlo to je realita, mnoho tisíciletí se lidi nedívali na sebe do zrcadla, a dívali se jenom na svět iluzí, který nebyl reálný. Realita byla jenom o egoismu, a proto jsme od této reality utíkali do světa iluzí, ve kterém nebyl egoismus, ale byl zde svět bez konfliktů mezi sobeckými parazity. Současný egoistický konzumní svět, tě nechce psychicky a ekonomicky trvale vyléčit, on tě chce egoisticky léčit, a prodávat ti drahé zboží a služby co tě budou jenom léčit ale nikdy tě psychicky a ekonomicky neuzdraví!
Obrazně jsi v konzumním bludišti, kde se všude prodávají drahé služby a drahé zboží co ti slibují možnost nalézt východ z konzumního bludiště, sliby se zde ale jenom slibují a konzumní blázni se krátkou dobu radují než poznají že byli zase podvedeni; sektou, církví, mafií, politikou, reklamou, uměním, podnikateli, obchodníky, vědci, techniky, učiteli, autoritami, celebritami, atd. peníze nikomu nesmrdí, o tom je konzumní bludiště.
Nedávno zde byl problém s jedovatým tvrdým alkoholem, a mnoho lidí zemřelo, jak je možné to, že se do konzumního prodeje mohl dostat jedovatý alkohol? Příčinou je amatérismus, pokud by zde byl profesionální konzumní systém, tak by k něčemu podobnému nemohlo dojít, jak se vlastně dostává amatérismus do konzumní civilizace? Příčinou je degenerace, ano mnoho jsme fyzicky a psychicky zdegenerovali, příčinou je to že jsme zde museli žít dlouho jako dobytek protože nás cizí národy konzumně zotročili, a v konzumní zdegenerovaný dobytek tak násilně i proměnili.