Nechtějte být hříšným člověkem

Nechtěj být hříšným člověkem, který je existenčně neúspěšný, ale chtěj být svatým volem (Barack Obama), který je na vrcholu existenční konzumní pyramidy!


1) Vytvoření strachu, nevědomost a zmatek


První zásada zotročení volů je o prohlubování strachu, nevědomosti a zmatku. Dosahuje se toho rozptylováním volů a lhaní jim o všem, na čem v životě záleží. Jde o princip šíření nevědomosti, rozptylování a destrukce, což je široce praktikováno ve svatém kultu, kterým je naše konzumní společnost. Víra v zázraky stojící za touto zásadou je, že je duchovní rozměr volů největší překážkou totalitní kontroly a musí být zničen. Toho se dosahuje tím, že jsou masy volů drženy zmatené a neví o své skutečné povaze, jsou bombardovány všemi typy rozptylování (populární kultura, banality, chamtivost, strach, neužitečné vzdělání, drogy, pornografie, válka, rasismus, …).


2) Vyhrát boj o pozornost


Musíte získat a vyhrát za každou cenu pozornost volů a motivovat je k tomu, aby dělali to, co chcete. Děje se to pomocí podvodu, metodou cukru a biče. Motivace se vytváří pomocí „slibu dokonalosti” volům se slíbí perfektní a vysněný život, jako například konzumní sen života na dluh. V sekulárním světě je slib dokonalosti o sexu a penězích, v duchovním světě jde o spásu před utrpením, dokonalý mír, bezpečnost, hojnost a štěstí. Jsou to mrkve na provázku na klacku. A klacek je strach ve volech, jako například strach z chudoby, hladu, osamělosti, pekla apod.


3) Tvorba a zajištění potřeb


Manipulátoři vědí, že mají budit dojem poskytovatelů materiálního a duchovního zajištění pro ukojení potřeb potřeba někam patřit a socializovat se, potřeba intimity, potřeba rodiny a domova, potřeba blaha, ochrany, lásky. Ve stejnou dobu jsou podporovány instinkty stáda volů, konformita a ustanovení norem. Volové jsou nuceni, aby vědomě či nevědomě slíbili poslušnost k těmto normám a hodili za hlavu svou odpovědnost, svou autonomii a svou schopnost myslet sám za sebe.


4) Vytvoření a řízení protichůdných sil


Jakmile se vůl stane součástí klanu, kultu, společnosti, je dál držen v souladu se záměrně vytvořenými protichůdnými silami (republikáni vs. demokraté, komunisté vs. kapitalisté). Pomocí alternativních trestů a odměn, kritiky a chvály jsou drženi proti sobě ve válce, takže se snadno proti sobě obrátí i bratři a sestry. Konstantním ničením se mír rozpadá a nakonec se vytvoří zdánlivě nerozbitná závislost a izolace.


5) Vytvoření izolace


Oběti nahnané do náruče otroctví tam musí být také udrženy. K tomuto účelu slouží princip izolace. Odloučení od starého života, od historie, od rodiny a přátel, dokonce odloučení od vlastního zdravého rozumu! Tohle vše je nahrazeno novou rodinou, novým zdravým rozumem atd., což je vše podrobeno nové ideologii stáda volů, a často založené na vyšších principech, jako je bratrství a rovnost, v praxi se však vždy dělá přesný opak, těchto svatých pojmů. Tyto nové teorie vždy zněly skvěle naivnímu davu, ale v praxi bídně selhaly. Nicméně pro účel této hry nikdy nezklamou, protože jejich funkcí je zotročit voly.


6) Hierarchie shora dolů


Pak je zde princip nezpochybnitelné autority a pevné hierarchické struktury. Volové musí být kontrolovány a síla jde směrem shora dolů, ne opačně! Osoba na vrcholu je absolutní despota. Každá vyšší úroveň v hierarchii rozhoduje o úrovních pod sebou na nižších úrovních. Nižší úrovně mají povinnost napomínat sebe navzájem nebo posílat zprávy o své úrovni těm nad sebou.


7) Ekonomie zdola nahoru


Princip spočívá v tom, že bohatství jde zdola nahoru! Absolutní vládce na vrcholku musí využívat otroky pod sebou. Nehledě na to, že to rozbíjí morálku volů a vymývá mozky, tak je to nejdůležitější, co vládcům dodává peníze a zdroje. Mají pak moc zaměstnávat a propouštět, prodávat a nakupovat a to každého vola!


8) Utajení


Zatímco tečou přesné a nezdeformované informace o aktivitách ve struktuře směrem k vrcholu pyramidy, tak se dolů nesmí dostat nic důležitého. Nakonec pouze ti na vrcholu znají skutečný účel všeho konání. Tento princip zajišťuje, že znalosti a moc zůstane tam, kde chtějí na vrcholu pyramidy u svatých volů.


9) Udělat vše relativní


Tento princip zaručí, že jsou morálka a zodpovědnost vnímány jako relativní hodnoty a mění se podle rozmaru těch na vrcholu moci. Účel světí prostředky. Trauma se využívá pro výrobu poslušných otroků, to vše ve jménu lepší budoucnosti. Strach (a teror) a vina jsou aplikovány jako soudržné elementy. Láska a radost se dává pouze po kouskách, aby byl vůl poslušný.


10) Kontrola prostředků komunikace a šíření propagandy


Ruku v ruce s utajením jde princip útočné propagandy. Pravda je komoditou v rukách mála svatých volů, těch na vrcholu moci, absolutní despota je jediný držitel skutečné pravdy o tom, co se opravdu volům děje. Despota používá propagandu k vytváření nových slov a nových významů. Kdysi mocná slova jako „svoboda, láska, pravda, rovnost“ atd. dostávají nové významy a jsou vnucovány shora směrem dolů. Pokrytecká slova se stávají cílem. Vinou moci propagandy a významů obrácených naruby, jsou hodnoty nakonec v realitě obráceny. Nestydatá pravda je označována jako lež, lež jako pravda.


11) Absolutní důvěra


Jde o princip „já jsem svatý vůl“, neboli princip absolutní důvěry ve svatého vola. Despotové musí sami v sebe absolutně věřit. Kdokoliv jiný se k nim musí chovat tak, jako by byli svatí volové. Strach a nekritické patolízalství je jejich nejvíce potřebné jídlo.


12) Absolutní nelítostnost při zavádění těchto principů


Nakonec je zde princip nelítostnosti, který uvádí do pohybu všechny výše zmíněné metody manipulace. Tyto principy musí být zaváděny nemilosrdně, bez ohledu jestli je to správné, nebo špatné. Jak čelit těmto principům? Naše duchovní dimenze, uvědomění si, co skutečně jsme, je naše největší obrana proti totalitní kontrole.


13) Ti, kteří nás chtějí zotročit


Paraziti dělají vše pro to, abychom žili v nevědomí, snaží se nás „odpojit“ od nás samotných a od ostatních. Denně se to děje miliardám volů, zbytečné teoretické univerzální vysoké vzdělání, snaží se nás držet psychicky zaneprázdněné, zmatené, bombardují nás hrůzami a strachem, pornografií, alkoholem a drogami, sportem a zábavou, krmí nás jedy a dezinformacemi, instalují do našich myslí závist, pocit viny, nenasytnost, lakomství, lenost, hněv a strach. A tohle je to, co se nazývá konzumní móda. Tvrdí nám, že konzumní volové to sami chtějí.


14) Omyl!


Odmítněte tuto „kulturu volů“. Vzdělávejte se sami. Myslete jenom na sebe, a staňte svatým volem, nechtějte být člověkem, protože člověk to je jenom pohádková utopie, nikdy na světě zde žádný člověk nebyl, vždy zde byli jenom konzumní volové, co se rozdělují na; kasty, třídy, ligy, kategorie, rasy, atd.