Krize je trestem za kasty a třídy

Jakmile vzniknou kasty a třídy v civilizaci tak vznikne i deprese u; ekonomiky, politicky, náboženství, podnikání, obchodu, umění, psychicky, rodiny, atd. kasty a třídy zablokují pohyb, a pokud v civilizaci není pohyb, tak následkem je krize. Otrokář zde není více než je otrok, pyšnost na to že jsem otrokář, je základem pro vznik konzumního očistce, kde pyšní otrokáři co zde mají svatou imunitu, parazitují na konzumních otrocích, tam kde jsou kasty a třídy, tam je i otroctví, co je dovoleno svaté elitě, to je v kastovní civilizaci zakázáno ubožákům. Od pradávna si elita zde hraje na nedotknutelné bohy, a z pracujících dělá bezmocné voly, opice co má na hlavě zlatou královskou korunu je pořád jenom opice!
Je třeba začít nahrazovat lidi roboty, u robotů budou mít konečně kasty a třídy logiku a smysl, robot, který bude drahý bude ve vysoké kastě a levný robot bude v nízké kastě, to nebude už ale otroctví ale zařazení podle výrobní hodnoty systému aby se veliká výrobní hodnota lépe využila, a neplýtvalo se tak časem drahého robota na věci co zde může udělat levný robot. Lidi se budou ekologicky optimálně globálně recyklovat, aby zde s nimi nebyli už žádné zbytečné problémy, protože lidi jsou z pohledu ekonomiky, systémem co není už ekonomický.