Je to pro vaše dobro

V konzumním světě, je ten druhý nepřítel. Vše je zde kariéristické pokrytecké divadlo, ve snaze zde existenčně přežít je zde konflikt a ten druhý je tak náš nepřítel, přátelství je jenom divadlo, které se hraje tak dlouho, dokud to hercům přináší výhody a jistoty. Máme na rukou nehty, co byli kdysi dávno zbraní, díky které jsme mohli zabíjet zvířata, a jíst jejich syrové maso, jsme zlí lovci, a lovci spolupracují, jenom pokud loví kořist! Násilí není člověku nijak cizí, to ukazuje v nahotě naše kulturní minulost, ve které bylo mnoho násilí, a nestačilo nám jenom druhého zabít, chtěli jsme mít škodolibou radost z toho, jak on pomalu ve velikých bolestech umírá!
Aby mohla lidská společnost, fungovat musí zde být program, který je optimální a optimálně i funguje, všechny dosavadní programy které byli; náboženské, politické, ekonomické, vědecké, atd. byli chybné a tak nefungovali, a následkem byli problémy u jedinců a u společnosti. Asociální mozek se vždy snažil prosadit svoje sobecké zájmy, a tak nakonec zničil každý systémový program, který by měl umožnit fungující spolupracující sociální společnost! Podívejme se na mozek Adolfa Hitlera, jde o psychicky nemocný mozek, a tento mozek měl zde velikou moc, a tak napáchal mnoho zla. Je třeba pomocí prevence eliminovat u mozku to aby on zde měl nad něčím moc, dáme do mozku GVKB čip a tak už mozek nebude zde mít žádnou moc a tím nebude moci napáchat nějaké zlo, je to pro vaše dobro.