Jak zeštíhlit systémy

Tak jako lidské tělo tloustne, pokud zde selhala kontrola nad tělem tak tloustnou i jiné systémy kde selhala kontrola nad systémem. Obrazně jde o odhození zbytečné zátěže, aby balón mohl vzlétnout, podívejme se na ptáky nebo na letadla jak se zde dbá na to, aby zde nebyla zbytečná zátěž. Není zde ale jenom zátěž v rovině fyzické, je zde i zátěž v rovině psychické, nebo jde o programovou a informační zátěž, u techniky anebo organizace.
Podívejme se do ekosystému zde je vše přirozeně rituály nastaveno tak aby se neustále vše optimalizovalo a tak zde bylo vše štíhlé, člověk sice je součástí ekosystému ale on se od ekosystému mnoho vzdálil do svojí kulturní civilizace a zde si vše začal sobecky dělat podle svého, jenže si neuvědomil, že za chyby se platí tím, že lidské konzumní systémy nejsou štíhlé, a tím chybně fungují. Jde o to dát konečně všem lidem do hlavy GVKB čipy a tím se nastartuje globální zeštíhlení všech systémů v civilizaci, co bylo to bylo, teď zde jsou čipy GVKB!