Inteligence určuje u všeho co je dobré a co je zlé

Veliký stát chce veliké daně! Jak dochází k tomu, že vznikne veliký stát, který chce veliké daně? Monopol umožňuje státu růst a konkurence stát zase zmenšuje. Prý je zde veliký stát pro naše dobro? Vlastně i smrt je zde pro naše dobro protože ona ukončí naše nemoci a problémy na věčné časy. Co je zde ale po naše zlo?
Všude slyšíme ze všech stran, že je zde mnohé pro naše dobro, ale co je zde tedy pro naše zlo? Dobro i zlo je relativní, je to otázka kalkulace, inteligence neustále počítá a říká to je dobré a to je zlé, stát se skládá z inteligentních lidí, co taky neustále počítají a jsme v začarovaném kruhu kde nevíme už co je pro naše dobro a co je pro naše zlo?
Zjednodušme to, abychom došli k nějakému řešení, inteligence se snaží o dosažení úspěchu, a když to nejde podle pravidel tak pravidla poruší a je zde problém a my ten problém pojmenujeme jako; lež, krádež, lakomost, blbost, chybu, hloupost, atd. je třeba si uvědomit to, že úspěch státu je neúspěchem pro pracující lidi, a úspěch pracujících lidí, je neúspěchem pro stát.
To co je úspěšné to je veliké a to neúspěšně je malé, jenže aby to nebylo tak jednoduché, tak zde je i soutěžení mezi státy, a potom zde jsou sobecké nadnárodní korporace, které se snaží se státy manipulovat pomocí vydírání a korupce.