Granulovaný virtuální optimismus

Jak nebýt virtuální nulou? S příchodem digitální kultury, se z lidí začali stávat virtuální nuly, všechna tajemství byla ve virtuálním světě lidem odhalena, a když zde není tajemství, tak se z lidí automaticky stávají jenom virtuální nuly. Dříve si kariérističtí pokrytci, mohli hrát na to, co nebyli, a vydávat se za; prezidenta, krále, šlechtice, papeže, rabína, guru, mesiáše, proroka, ředitele, diplomata, milionáře, celebritu, atd. jenže přišla digitální kultura, a ona nám ukázala, že vše je jenom kariéristické pokrytecké divadlo, ve kterém si virtuální nuly, hrají na to, co nejsou.
Dokonce už je i možné živé herce nahradit počítačovou simulací, brzo nahradíme naše sobecké myšlení, umělou inteligencí, čím více vědy a techniky, tím menší je hodnota člověka, a už dochází bohužel běžně k tomu, že mladý člověk s vysokou školou, je dlouhodobě nezaměstnaný, protože sobečtí zaměstnavatelé mají veliké nároky na svoje nové zaměstnance. Následkem jsou logicky konflikty v nás a okolo nás, mnohdy někde konflikty přerostou ve války, a zbabělci utíkají z míst, kde je válka, aby si zachránili holý život. Jak nebýt virtuální nulou?
Proč je Ježíš Kristus populární globálně tak dlouhou dobu v čem je to kouzlo? Ježíš Kristus je dokonalý blbec, a proto je populární globálně tak dlouhou dobu, vše díky módě rychle pomíjí, ale blbost lidská je nezničitelná! Blbec je člověk který odmítá realitu, a věří ve svět iluzí, který je plný zázraků, a v tomto světě iluzí je možné; chodit po vodní hladině, uzdravovat snadno nemocné, proměnit vodu ve víno, poručit počasí, atd. pokud odmítáme realitu tak jsme závislí na konzumaci drogy, optimismus je psychickou drogou, která ničí člověka psychicky stejně jako alkohol a tabák!
Přichází kultura závislosti na psychických drogách, chemické drogy už lidem nevyhovují a lidí potřebují drogy ve formě optimismu, jenom veliký svatý blbec může lidem dát svatý optimismus! Prodávejte granulovaný virtuální optimismus, protože se z vás stali svatí virtuální blbci, jenom takto se z vás stanou veliká virtuální čísla.

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.