Za vším je závislost na hodnotách

Aby zde mohlo cokoli žít, tak to musí hodnoty mít, vše živé je zde obrazně na baterky, a bez nabitých baterek to nefunguje. Hodnotou je to, co je zdrojem, nejsou zde jenom zdroje fyzikální, jako je; slunce, teplo, elektřina, oheň, potrava, nápoje, atd. jsou zde i zdroje psychické jako je; láska, štěstí, klid, inteligence, umění, atd. vše zde pulzuje, mezi nedostatkem a dostatkem zdrojů, po období ve kterém zde byl dostatek zdrojů, přichází období nedostatku zdrojů.
Pokud slyšíme o depresi u; ekonomiky, politiky, náboženství, umění, podnikání, obchodu, rodiny, psychiky, atd. tak jedinou příčinou zde je nedostatek zdrojů, a jakmile bude dostatek zdrojů, tak logicky deprese zmizí, jak dochází k tomu, že se zdroje hodnot vyčerpají, a potom přichází deprese? Zdroje se vyčerpají díky amatérským chybám, dali jsme amatérům k dispozici výhody a jistoty, následkem jsou vyčerpané zdroje, a globální deprese.
Jde o to, ukončit dlouhé období plné amatérského myšlení a konání, profesionální myšlení a konání, je základem pro to, aby se zde zdroje nevyčerpali, a tak zde nebyla globální deprese, největší amatérskou chybou je čekání na to, co existenčně nutně potřebujeme. Za každým čekáním je ukrytý nějaký amatérismus, čas profesionála je velmi drahý, a pokud plýtvá časem na zbytečné čekání, tak následkem je deprese, nečekejte na nic, a snažte se čekání v sobě a okolo sebe násilně eliminovat, ten kdo zde je příčinou čekání, musí být nalezen a potrestán, aby se problém s amatérským čekáním eliminoval.
Podívejme se na čekání na peníze, nečekejte na peníze, chtějte peníze dopředu za vaše zboží a služby, nečekejte na elitu, jaké ona vymyslí chybné regulace a chybné zákony, chtějte po elitě dopředu správné regulace a správné zákony, už před tím než si jí zvolíte. Jestliže Bůh, co zde vše stvořil z ničeho, miluje lidi jako svoje děti, tak ať on dá svojí božskou lásku lidem tak, aby věřící lidi nemuseli na lásku od Boha dlouho marně čekat, sliby se slibují, a jenom blázni se radují, než zjistí to, že jsou blázni, co věří svatým slibům o tom že bude jednou lépe, a tyto falešné sliby se nikdy nikde nesplní.