Sociální vztahy způsobují deprese

Pokud je někdo asociální a nemá žádné sociální vztahy, tak on nemá ani deprese, proč sociální vztahy způsobují deprese? Asociální myšlení a konání je bez citu k druhým, z člověka se stává stroj na úspěch který jde přes lidské mrtvoly. Podívejme se na vraždění židů v plynových komorách po milionech, zde jde o moderní asociální konání ve velkém! Nacismus byla asociální politická ideologie která z nacistů učinila profesionální asociály. Věda a statistika zjistila že za asociálním myšlením a konáním jsou drogy, které otupí citovou stránku člověka, a promění člověka v robota bez citu a charakteru.
Sociální vztahy způsobují deprese a na deprese se konzumují drogy takto vzniká začarovaný kruh asociální centralizované kultury, ve které se staví plynové komory pro židy, a jiné problematické jedince. Facebook dokáže jasně statisticky odhalit to jak lidi myslí asociálně a sociálně, za zánikem sociální kultury jsou drogy a tak už brzo asociální GVKB roboti začnou ekologicky globálně recyklovat lidi, aby už neměli s asociálními zlými lidmi, zde na světě žádné ekonomické a politické problémy.