Proč vláda neumí optimálně investovat?

Milionáři jsou vysoké stromy, co mají ovoce. Pokud nejsi vysokým stromem, co má ovoce, jsi jenom existenční ubožák, který zde má nulovou hodnotu, ovocem na tomto stromě jsou výhody, náš svět se točí kolem výhod, ten kdo poskytuje druhým výhody, ten je zde milionářem, a každý milionář je vysokým stromem, co má ovoce. Tam kde nežijí milionáři, tam nejsou pro nikoho ani výhody, a každý existuje ve světě, kde má samé nevýhody, a tak nemůže z něj nikdy vyrůst strom, co má sladké ovoce.
Milionáři žijí v hlavních městech, a ve velikých námořních přístavech, protože zde mohou zakořenit a vyrůst. Byrokratický centralismus eliminuje násilně milionáře, a tím eliminuje i výhody, a lidi se snaží utéci z národa kde je byrokratický centralismus tam, kde není byrokratický centralismus! Uprchlíci nechtějí žít tam, kde je bída díky byrokratickému centralismu, ale utíkají tam, kde je bohatství, protože tam jsou chytří milionáři, co optimálně investují svoje miliony do; továren, obchodu, skladů, dopravy, školství, služeb, internetu, atd. tam kde nejsou chytří milionáři, tam se neinvestuje optimálně, a na všem se jenom byrokraticky centralizované šetří.
U politiky a ekonomiky je optimální investování existenčním základem, podívejme se na to, jak se u nás, po velmi dlouhou dobu chybně investovali díky byrokratickému centralismu kdy mocní sobečtí byrokrati (Miloš Zeman, Václav Klaus, Václav Havel, Gustav Husák, Ludvík Svoboda, Antonín Novotný, Antonín Zápotocký, Klement Gottwald), co byli bohužel dlouho v ideologickém centru, z nás dělali jenom hlupáky a ubožáky.