Přídělový systém vyřeší každou krizi

Ve svojí podstatě je v konzumní civilizaci každý jenom otrokem systému, a u otroků nejsou peníze, ale je zde používán přídělový systém, díky digitalizaci kdy budeme mít pod kůží čipy k identifikaci, nebude problém s optimálním přidělováním; zaměstnání, funkce, odpočinku, potravy, jídla, oblečení, atd. místo tlustých líných lidí zde budou už jenom hubení pracovití lidé, a nebude zde ani kriminalita, protože zde nebude nic už k ukradení.
Lidi toužili po rovnosti, a tak konečně zde bude globální rovnost v tom, že budeme všichni ubožáci v rovině ekonomické a politické. Nebudou už potřeba; politici, kněží, byrokrati, soudci, vojáci, umělci, sportovci, vše bude jednoduché, protože z našeho světa zmizí konečně pyšnost, na co může být člověk pyšný v přídělovém digitálním systému, kde je jenom bezvýznamným číslem v systému, s nulovou hodnotou pro GVKB systém.
Období ekonomické hojnosti globálně jistě končí, protože se zavádí všude moderní automatizace a robotizace, práce která je dobře zaplacená, začíná být už dneska nedostatková globálně. V okamžiku kdy se začnou vyrábět GVKB roboti s GVKB umělou inteligencí, tak bude nutné začít oddělovat násilně globálně trvale muže od žen, aby už nedocházelo k rozmnožování genetických ubožáků, co jsou závislí na GVKB přídělovém systému. Populace začne globálně rychle stárnout a za 80 let, zmizí už poslední ubožáci z robotické civilizace!