Originální GVKB román

Dosud všechny romány co za mnoho století vznikli, nebyli originální, a tak neměli ani žádnou kulturní hodnotu pro čtenáře, a jejich popularita byla jenom mýdlovou bublinou, co rychle splaskla. Originalita byla nahrazená kopírováním, je to tak snadné z mnoha starých ubohých knih složit novou ubohou knihu, tím že vykrademe sobecky mnoho nám cizích autorů. Současné knihovny a knihkupectví mě připomínají obchod, ve kterém je průmyslově vyrobené zboží zabalené v hezkých obalech.
Z tvorby knih se stal už taky průmysl, originalita je už minulostí, současností je už jenom to být módní, a psát knihy které jsou módní, o tom co je právě módní. Módní román pojednává o tom, aby se módní hlavní hrdinové líbili čtenářům, protože oni používají módní drahou kosmetiku, módně se draho oblékají, módně myslí a žijí, mají módní drahá auta, ve kterých je módní manželský nebo obchodní partner, a mají i drahé módní domácí zvíře, atd. Na obalu módní knihy je logicky to, co je nejvíce v módě, aby šla módní kniha dobře na odbyt. Pokud už máte dost ubohých módních knih, tak jste už připraveni na originální román, který nebude už jenom módní bublinou, která rychle splaskne.
O čem by měl vlastně být originální román, aby on nebyl o ničem. Originální román bude jenom o tobě, nebude o cizích sobeckých lidech, co žijí v tobě cizím sobeckém prostředí, a zde prožívají tobě cizí sobecké problémy, je jedno kdo jsi, a co zde jsi, pro mě jsi hlavní hrdina, mého originálního románu, a budeš v tomto románu, poznávat jenom sám sebe, bude to obrazně jakési psychické GVKB zrcadlo, ve kterém spatříš to, jak jsi; složitý a jednoduchý, moudrý a hloupý, pyšný a pokorný, zdravý a nemocný, atd. budu tě studovat tak, jako věda studuje to, o čem chce vše vědět.