Optimální výchova dětí eliminuje krizi

Pokud rozebereme chyby lidí, tak zjistíme, že za chybami lidí, je chybná výchova lidí v rodině a ve škole, je třeba dětem poskytnout konečně optimální výchovu, aby v životě uspěli a nestali, neskončili jako sociální ubožáci. Vše se dneska dělá průmyslově ve velkém a tak se narozeným dětem dají do hlavy GVKB čipy a děti budou vychovávání jenom pomocí GVKB čipů a nebudou vnímat to, co jim říkají lidi v jejich okolí.
Už nebudou moci dospělí z dětí dělat hlupáky a ubožáky pomocí; pohádek, pověr, mytologie, fetišů, kultů, sekt, náboženství, politiky, reklamy, atd. zrodí se nový člověk, který už nelže a nekrade a který je zdravý tělesně a psychicky. Pokud bude v rodině dítěte nějaký blbec, tak jej dítě eliminuje, protože parazity je třeba eliminovat, GVKB čip vychová z dětí vojáky, co znají jenom rozkazy a nepochybují o tom, že tyto rozkazy jsou správné, když dítě řekne zde v rodině nebude nikdo pít alkohol a kouřit cigarety, tak to bude i platit, protože ten kdo tento zákaz poruší, toho dítě zabije jako nepřítele.
Často bude docházet k tomu, že blbí rodiče se pokusí zabít svoje děti, protože z nich budou mít strach, pokud policie zjistí, že se někdo pokusil zabít svoje dítě, tak bude nahý veřejně ukřižován, aby on odstrašil ostatní hříšné kacíře, před zavražděním vlastního svatého očipovaného dítěte.
Děti budou kontrolovat dospělé, kdy přišli domů, a jestli mají uklizený vzorně pokoj, a jaké uvařili jídlo, jestli jsou čistě oblečení, a mluví podle vojenských předpisů, dospělým se zavede tvrdý vojenský režim, kdy jejich děti zde budou svatým velitelem rodiny. Najednou začne u lidí s tmavou pletí klesat rychle globálně porodnost, protože jejich děti jim učiní ze života očistec, a tak zde bude brzo klid od lidí, co jsou slabí a hloupí.