Optimální sociální pomoc bližním

Prioritou je dneska optimální sociální pomoc bližním, naštěstí je zde moderní věda a technika, která nám s tím může pomoci, problémem je zde to, že bližním je zde veliké horko, a tak jsou z horka mnoho nemocní, proto je zde jednoduché řešení, bližní co potřebují sociální pomoc, přesídlit na severní pól, zde je přírodní celoroční zima a zadarmo, na pití je zde sníh který je všude je z něj zdravá dobře vychlazená pitná voda bez parazitů a chemie. Vše je o přemístění na správné místo, je třeba osídlit poslední kontinent, který jsme dosud přehlíželi v naší osídlovací politice.
Ten kdo v dospělosti nebude platit svému sobeckému státu veliké daně, ten bude automaticky přemístěn na severní pól, aby zde on měl možnost svobodně zde žít, a dobře se zde i krátkou dobu mít. Takto skončí období deprese u; politiky, ekonomiky, podnikání, obchodu, školství, umění, dopravy, psychiky, rodiny, atd. mnoho lidí zde na severním pólu brzo zbaběle opustí ubohé tělo a duše odjede do věčného ráje, ve kterém se už nemusí platit daně a chodit do zaměstnání.
Vybuduje se kyvadlová lodní globální doprava, sociálně slabých lidí na severní pól, každý zde dostane možnost ukázat to, jak je on dokonalý a odolný veliké zátěžové situaci. Cestující budou vysazeni deset kilometrů od pevniny, aby si mohli zaplavat, než se ubytují na severním pólu, záchranné vesty jsou zbytečné, protože je Bůh ochrání před tím aby se ve studené vodě mohli utopit, ti co mají velmi silnou víru ve svého Boha, nemusí už  plavat a mohou jít po vodní hladině.