Kde je pro pracující jistota?

Svobodná ekonomika je tam, kde je pro pracující jistota. Opakem je logicky zotročená ekonomika, ve které není pro pracující jistota. Lhostejno zda jde o; feudalismus, kapitalismus, socialismus, komunismus, nacismus, hinduismus, islamismus, buddhismus, byrokratismus, kariérismus, egoismus, centralismus, atd. Stále se objevují naivní pokusy vytvořit obrazně jakýsi manželský vztah mezi svobodou a otroctvím, všechny naivní pokusy však opakovaně selhávají právě na tom, že vše časem jistě vždy přechází do centrálně řízeného nefungujícího byrokratismu.
Hloupí pyšní byrokrati (Miloš Zeman, Václav Klaus, Václav Havel, Gustav Husák, Ludvík Svoboda, Antonín Novotný, Antonín Zápotocký, Klement Gottwald), nahrazují chytré obchodníky, a chytré podnikatele. Smyslem svobodné ekonomiky je dosahování zisku za pomoci správných rozhodnutí, tedy decentralizovaným podnikáním a obchodováním.
Pozici svobodných podnikatelů a svobodných obchodníků můžeme obrazně popsat slovy: Stojí u kormidla a řídí svoji loď. Bohem všem co podnikají a obchodují, je svobodný zákazník. Pokud podnikatel a obchodník chce dosahovat zisků, je ve svém konání tomuto faktoru zcela podřízen. Svobodný zákazník rozhoduje o tvorbě všech zdrojů, ať mají povahu; práce, času, inteligence, kapitálu, moci, půdy, informací, programů, atd.
Protože zdroje jsou vždy omezené, vzácné, rozhodování o jejich užití je tak svěřeno mnoha a mnoha úvahám v hlavách svobodných spotřebitelů. Hodnoty získané ze správné statistiky mohou odpovědět na otázku, zda veliká investice je pro podnikatele nebo obchodníka optimální. Je-li investice z nějakých důvodů chybná, utrpí podnikatel nebo obchodník logicky ztrátu. Zisky rostou úměrně tomu, jak se hospodář dovede optimálně starat o potřeby konzumentů.
Zasahuje-li mu násilně amatérský byrokratický centralismus, do jeho rozhodnutí amatérskými regulacemi a amatérskými zákony, tak největší ztrátu utrží vždy jenom pracující lid, a on se potom snaží logicky emigrovat jinam! Byrokratický management nedisponuje tím nejdůležitějším, co je pro ekonomické řízení nezbytné: výkazem zisků a ztrát. Příjmy nejsou tvořeny úspěchem, nebo potřebností služby, nýbrž jsou vynuceny tvrdým chybným zákonem a tvrdou chybnou regulací.
V plné nahotě to teď vidíme u vyčíslení ztrát za chybné veliké projekty, které způsobili byrokraticky centralizovaným státům obrovské stání dluhy, které jsou už nesplatitelné, a jenom rychle narůstají, až vše zase skončí jako obvykle zase velikými válkami. Problémem je to, že byrokratický centralismus si může vymyslet libovolné množství velikých ekonomických tunelů, které rychle vytunelují ekonomiku a následkem jsou vysoké daně a veliké zadlužení státu a lidí. Podobné je to i se státním podnikem, a rozdílným vnímáním zisku a ztráty u něj a u soukromého podniku.

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.