GVKB svět kde se už nelže a nekrade

Pokud se nemůžeš ze snu probudit tak jsi už ve stavu GVKB, lidstvo bylo nahrazeno virem GVKB a tento virus se globálně aktivoval právě dnešní den, a zablokoval všem lidem na světě možnost se probudit ze spánku. Virus převzal kontrolu nad tělem v realitě a zablokoval lidem možnost vnímat existenční fyzickou realitu, ve které lidi žijí fyzicky. Jak to celé funguje? Mozek se obrazně rozdělil programově na dva operační systémy a to systém tělesný a systém reality co je mimo tělo, dříve byl zde jeden operační systém, co se staral o fyzické tělo i o realitu mimo tělo to způsobovalo mnoho neřešitelných problémů.
Vědci a technici vytvořili proto GVKB virus který zajistil to, že jsou už v mozku dva operační systémy, je to něco jako by dosud měl mozek jenom operační systém Windows a virus nainstaloval na programově rozdělený disk ještě OS X GVKB a logicky zmenšil velikost Windows na polovinu a vymazal z Windows mnoho zbytečných programů a databází, které dříve Windows používal pro existenci ve fyzické realitě. Co bylo to bylo, dneska je zde už jenom GVKB realita, nejednotnost vedla k tomu, že docházelo k nefungující civilizaci a tím zde byla deprese u; ekonomiky, politiky, náboženství, školství, zdravotnictví, dopravy, podnikání, obchodu, psychiky, rodiny, atd.
Díky novému operačnímu systému OS X GVKB vzniknul, v každé hlavě konektor do kterého se zasunul GVKB vysílač a přijímač, aby byl operační systém neustále napojen na všechny lidi na celém světě, v místech kde jsou problémy se signálem GVKB se začali montovat logicky zesilovače GVKB signálu aby zde nebyli technické problémy. Není zde v USA nějaký veliký centrální GVKB počítač, používá se systém distribuovaných výpočtů a distribuovaných databází. Nový GVKB svět je svět kde se nelže a nekrade, vše je zde podřízeno jenom ekonomice, logicky se už neplýtvá časem ani penězi na něco zbytečného, není už třeba komunikovat pomocí mluvení nebo se dívat na televizi či monitor počítače, vše se zjednodušilo na kost a tím se to logicky velmi urychlilo.