GVKB román 052

Je třeba ukončit období sociální podpory pro lidi s malou inteligencí v EU a přesunout v EU tyto jednice do převýchovného zařízení kde každý dostane pod kůži čip a pokud zde nebude pracovat tak zde nedostane jídlo, hlad donutí lidi s malou inteligencí k tomu, že se začnou optimalizovat a sebekontrolovat, na hrubý pytel se přeci dávají hrubé záplaty.
Trestání za chyby je základem proměny zvířete na člověka, aby se proces trestání optimalizoval tak lidi v převýchovném táboře dostanou na krk nesnímatelné elektrické šokové obojky, místo slov zde bude okamžitě elektrický šok, pokud někdo bude mít snahu dělat cokoli co je chybné podle směrnic převýchovného EU tábora, období ve kterém se měli paraziti dobře v EU skončilo, zdroje byli už v EU vyčerpané, a tak se přejde k vojenskému převýchovnému systému, který se za mnoho tisíciletí osvědčil!
Základem systému není politika ale ekonomika, skončí období výhod a jistot pro lidi a organizace, vše bude ovládáno umělou decentralizovanou globální inteligencí, na myšlení a rozhodování zde bude jenom umělá inteligence, člověk zde bude jenom nulou v rovině mocenské a ekonomické, každý člověk bude od narození do smrti globálně neustále digitálně kontrolován na výkon a kvalitu.
Poklesnutí výkonu a kvality, bude automaticky znamenat přemístění do převýchovného obvodního tábora, kde elektrické šoky, naučí lidské parazity tomu, že za chyby se mnoho platí, a že každý lidský jedinec v táboře je jenom digitální nulou s nulovou ekonomickou hodnotou, a může být kdykoli vynulován ze sytému, pomocí ekologické recyklace na potravinové granule.