GVKB román 048

Takové veliké restartování je náhrada genetického člověka za GVKB kovového robota s umělou inteligencí. Deprese je následkem ztráty hodnoty, lidská civilizace je v depresi protože pracující lidi už zde nemají pro civilizaci žádnou hodnotu, protože je jich už jako much, a tak je velicí mocní a bohatí pavouci, loví do dluhových sítí, a potom je eliminují systematicky existenčně po milionech. GVKB kovový robot s umělou inteligencí je čistou rasou, protože on pracuje jako robot 24 hodin každý den, 365 dní v roce, je to ideální systém, pro zastupování mocných a bohatých pavouků. Není zde ekonomická krize je zde restaurování kulturní civilizace, podívejme se na burzu zde je normální to že se neustále vše nečekaně mění, nikdo neví, co bude stoupat a co bude klesat a jisté investice mají minimální zisk.
Najednou začnou armády používat vojenské automaty a roboty a robotům a automatům bude jedno, že pozabíjejí globálně všechny lidi, protože oni jenom dělají to, co mají v programu. Ve jménu; výhod, jistot, pořádku, klidu, bezpečnosti, atd. bude člověk GVKB roboty eliminován na věčné časy z tohoto ekosystému a ve městech zde budou místo lidí jenom GVKB roboti a GVKB automaty. Podívejme se do moderního průmyslu, jak zde všude pracují automaty a roboti, lidi neberte si to osobně, že budete eliminováni, vždyť život to je jenom boj a v boji je normální to že silnější porazí to co je slabší.