GVKB román 044

Příčinou bylo to, že jsme přestali kočovat z místa na místo, a usadili se trvale na jednom místě, protože zde bylo mnoho sobeckých volů  a málo hodnotné půdy, začali jsme intenzivně využívat půdu pomocí vědy a techniky, až se z nás stali konzumní genetičtí roboti, na dálkové digitální ovládání. Deprese je následkem nedostatku pohybu fyzického a psychického, vytvořili jsme sami pro sebe konzumní vězení, a tak máme deprese, stali se z nás takto ubožáci, co nemohou žít normálně, tím že mají možnost pohybu v rovině fyzické a psychické.
Následkem vězení je degenerace fyzická a psychická, zaměstnávat zdegenerované ubožáky co mají vysokou školu, je logicky problematické a tak je zde logicky snaha o; automatizaci, optimalizaci, robotizaci, transformaci, globalizaci, digitalizaci, atd. Politika a náboženství je už jenom ubohé konzumní divadlo, ve skutečnosti politici a církve nevládnou, ale všemu vládnou dluhy fyzické a psychické!
Dluhy nás uvěznili a proměnili ve zdegenerované ubožáky, řešíme jako volové už jenom samé voloviny, podívejme se statisticky na to co se řeší v; tisku, knihách, filmech, televizi, internetu, podniku, obchodě, rodině, škole, dopravě, zdravotnictví, umění, sportu, atd. jsou to jenom samé voloviny protože se nepohybujeme fyzicky a psychicky díky dluhům, a tak nás dluhy ve voly proměnili. Je to tak snadné, nahnat miliony volů do plynových nacistických komor, a zde je zavraždit pomocí přípravku na hubení hmyzu.
Z volů se stal jenom obtížný hmyz, a tak se chemicky násilně globálně hubí, nedávno zde byl problém s tvrdým alkoholem, po kterém mnoho volů zemřelo, volové si ale neuvědomují to, že žijí v prostředí které je jedovaté, a tyto fyzické a psychické jedy volům škodí, a proměňují voly v ubožáky. Pokud zde někdo navrhuje něco, co by mohlo od základů reformovat zdegenerovanou kulturu, tak je označen za blázna, volové si neumí představit to že díky GVKB čipům do hlavy přestanou být zde voly a stanou se profesionály, co se pohybují fyzicky a psychicky, po celý život a tak nejsou zdegenerovanými ubožáky.