GVKB román 043

Už se nebude říkat v EU jak se máš, ale za kolik to ještě máš, vědět přesný čas kdy odejdeme je velmi důležité, tím se změní celá konzumní sobecká kultura v EU od základů, a lidi budou myslet a žít v EU konečně lépe a radostněji. Jde jenom o to nechybovat zbytečně, mnozí mohou namítnout že mnohé je relativní, a nejde tak jednoznačně určit co je a co není chybou. Víme jistě to, že nejvíce chyb je zde díky nedostatku správných informací, vše je o práci, a práce je zde možná jenom o díky informacím.
Představme si informace jako vodu v nádobě, pokud je v nádobě díra, tak vytéká z nádoby voda, a o tom je problém s nedostatkem informací. Zjednodušeně, pokud někdo zná číslo vašeho konta, může vám ukrást peníze na kontě, to je ta bezpečnostní díra, dobře se utajil a tak dobře žil, následkem je snaha o nárůst anonymity, aby se uchránili hodnoty tím, že konkurence nebude vědět, kdo jí skutečně konkuruje a koho má zničit. Obrazně každý chce vyhrát, a nikdo nechce prohrát, protože udělal chybu, sobectví je prioritou, okolo které se zde vše točí, podívejme se na to co nám způsobuje psychické napětí do hloubky, a zjistíme že příčinou je vždy sobectví u nás, nebo v našem okolí.
Pokud si člověk sáhne na svůj život, a tak jde většinou jenom o jeho sobectví, sobci páchají mnohem více násilí na sobě a na svém okolí, než ti co nejsou sobečtí. Sobectví je psychická nahota za kterou se stydíme, a tak sobectví oblékáme do svatých ideálů, a následkem je vznik; pohádky, pověr, mýtů, legend, kultů, fetišů, sekty, církve, politiky, reklamy, sociálního inženýrství, atd. svatá víra v zázraky je o lidském sobectví v minulosti naší kultury! Všiměme si toho, že ideologie tvrdí to, že Bůh je anděl a že není čert, vytěsnili jsme z víry pravdu, ve snaze udělat z věřících hlupáky.
Bůh je anděl a čert v naší hlavě, Bůh není daleko od nás na nebesích, a nesleduje nás dalekohledem, to jsou jenom ubohé pohádky, pro věřící hlupáky. Kolik je na světě mozků, tolik je na světě i Bohů, podívej se do zrcadla, a spatříš jednoho Boha. Jak došlo k tomu, že ten druhý nám už není bohem, a je nám volem? Příčinou bylo to, že jsme přestali kočovat z místa na místo, a usadili se trvale na jednom místě, protože zde bylo mnoho sobeckých lidí a málo hodnotné půdy, začali jsme intenzivně využívat půdu pomocí vědy a techniky, až se z nás stali konzumní genetičtí roboti, na dálkové digitální ovládání.