GVKB román 039

Vše co je zde inteligentní, to je zde i pyšné na svoje úspěchy, a sobecky to bojuje o to, aby to zde bylo evolučně úspěšné, dobrota je zde brána za fyzickou a psychickou nemoc, zdravý člověk je zlý fyzicky a psychicky, tak mu nedělá probém zabít cizího sobeckého člověka, který mu sobecky konkuruje, v minulosti bylo velmi rozšířeno používání jedů, a tak elita používala zvířata a sluhy na to, aby ochutnávali to, co bude mocná a bohatá elita jíst. Naše kultura je postavená na psychické manipulaci pomocí trestu a odměny, jsme obrazně jako krasobluslaři, co se předvádějí porotcům, aby získali dobré bodové ohodnocení, žijeme psychicky v očích těch, co nás odměnují a trestají.
Skutečným bohem, je nám ten kdo nás odměňuje a trestá, následkem je kariérismus a pokrytectví, když nemůžeme být odměněni v realitě, tak unikáme do nereálného světa; pohádek, mytologie, fetišů, pověr, sekty, církve, politiky, reklamy, alkoholu, cigaret, atd. Jakou máme šanci existenčně uspět, když na jedno volné místo s velikým platem, se přihlásí sto kariéristických parazitů, matematicky máme šanci tedy jenom 1% a i přesto se snažíme to místo naivně získat a věříme že budeme mít štěstí, a když kariéristicky neuspějeme tak se slivovicí opijeme, abychom unikli z deprese. Přijdete za lékařem, a on na vás nemá čas, a řekne vám že máte používat chemické léky, z lékařů se stali prodavači léků a už je vůbec nezajímá léčemí bez použití léků, nemám subjektivně nic proti používání léků v 90% je používání léků správné, ale v 10% nemocí je lepší léky už nepoužívat, a hledat jiné metody jak se uzdravit.
Mnohdy ale nemocný člověk nechce od lékaře, aby on mu doporučil jiné metody léčení, a chce od lékaře jenom chemické léky, takto evolucí vznikli homeopatické léky, které v sobě nemají už silné chemické látky co léčí nemocné, ale tím že nemocný věří v to, že je léky co konzumuje léčen, tím se může i nemocný uzdravit, víra v to že je léčen lékařem dokáže zázraky. Konzumace léků a drog je globální obchod, který má větší zisky než obchod s potravinami, náklady na výrobu a prodej léků a drog jsou mnohem menší, než náklady na výrobu a prodej potravin, ceny drog a léků jsou mnohem větší, než ceny potravin.
Tak jako zde jsou chemické léky a drogy pro tělo, tak zde jsou i psychické léky a drogy pro psychiku, jde zde o informace a programy zabalené do; knihy, časopisu, divadla, cikusu, politiky, stránky nebo blogu na internetu, sociální sítě na internetu, filmu v kině, videa na internetu, hudby, fotografie, programu, virtuální encyklopedie, virtuální reality, atd. Současným trendem je poskytovat produkty ve velkém, pomocí moderních systémů, a tak se ve velkém produkuje; zboží, služby, umění, školsví, zdravotnictví, doprava, politika, morálka, dezinformace, atd. nebude to trvat evolučně dlouho, a budou se lidi už jenom globálně v USA klonovat, a budou do hlavy automaticky dostávat Intel čipy, s umělou inteligencí od firmy Microsoft, aby se rychle nastavili na konzumní otrocký život, v digitální globální civilizaci, kde se už nelže a nekrade.