GVKB román 029

Každý zde bude jenom velikou nulou na veliké globální GVKB sociální síti, sobečtí diktátoři budou na věčné časy konečně eliminováni. Tam kde je pyšná inteligence tam je i sobecký konflikt o hodnoty, každý úspěch v konfliktu je zde ale jenom dočasný, protože vše se mění, a jedinou jistotou je to, že zde není v ničem jistota.
Tím že člověk umí komunikovat pomocí řeči, tím umí i sobecky lhát, jenže vše co dáváme, to i nazpět dostáváme, pokud dospělí lžou sobecky dětem nemohou se divit tomu že děti začnou sobecky lhát dospělým. Ve snaze se mít sobecky dobře je spácháno každé zlo, sobecký pyšný diktátor se chce mít dobře, a tak pomocí armády napadne konkurenčního sobeckého pyšného diktátora, a je mu jedno že miliony pyšných sobců takto zbytečně zemřou ve zbytečné sobecké válce.
Proč sobci z Evropy napadli násilně vojensky Ameriku, a začali zde sobecky vraždit místní obyvatelstvo, a dneska se USA se stalo největším sobeckým pyšným světovým diktátorem, později podobně dopadla i Austrálie a mnoho jiných starých kultur. Tak jako v Praze byli veřejně na náměstí popraveni naši mocní pyšní páni dobyvateli, tak je třeba pomocí pomocí GVKB čipů, popravit pyšné sobectví které vychází z našeho pyšného sobeckého mozku, konzumnímu světu vládne pyšné sobectví, a čipy digitálně pyšné sobectví spoutají do GVKB okovů, a donutí mozky pokorně altruisticky sloužit GVKB systému.