GVKB román 028

Globální mafie ukrytá v nadnárodních korporacích je chráněná tím, že konkurence nemá o této mafii informace, a tak jí nemůže zlikvidovat, o politicích a podnikatelích máme informace, a tak je můžeme násilně bez problémů snadno zlikvidovat. Obrazně u života jde o podmínky k životu, čím lepší jsou někde podmínky k životu, tím více je tam i života, to je logické.
Pokud je zde mnoho deprese u; centralizace, ekonomiky, politiky, obchodu, podnikání, školství, zdravotnictví, dopravy, psychiky, atd. tak příčinou jsou špatné podmínky k životu člověka. Zdrojem všech problémů je to, že lidi mají velikou svobodu, kterou si nezaslouží, je třeba lidem dát do hlavy GVKB čip, a tím ukončit období veliké svobody, která sváděla lidi k tomu, že amatérsky chybovali, a následkem bylo to, že lidi měli špatné podmínky k životu.
Podívejme se na sobecké diktátory, a to jaké byli ekonomické následky toho, že oni zde měli velikou svobodu, realizovat svoje sobecké nápady! Ve svojí podstatě je každý člověk vojákem, který bojuje za lepší budoucnost, a voják nemůže být svobodný, a musí plnit rozkazy od GVKB čipu, který je bezdrátově napojen na všechny GVKB čipy na této planetě, nebude zde žádný centralizovaný GVKB počítač, který by vše řídil, a měl tak výhody a jistoty, bude to jako internet, který je taky decentralizovaný.
Budeme vše řešit jenom společně, a každý GVKB čip s umělou inteligencí GVKB,  bude mít jeden anonymní hlas, v tomto otevřeném programovém a informačním GVKB systému, nebudou zde sobečtí diktátoři, vše bude probíhat anonymně, protože GVKB čipy budou mít jenom čísla, a ta čísla se budou automaticky každou hodinu měnit, na jiná čísla, aby se zamezilo parazitování. Každý zde budou jenom velikou nulou na veliké globální GVKB sociální síti, sobečtí diktátoři budou na věčné časy konečně eliminováni.