GVKB román 027

Nejlepší je že nikdo za nic nemůže, prý takový je zde život! Z dálky se může zdát že život je sobecký konflikt mezi vším co je živé, z blízka poznáme že to není konflikt, ale že je to nemoc fyzická a psychická. Ekosystém je obrovská nemocnice kde nemocný léčí nemocné, vše co je zde živé to je od narození do smrti nemocné! Neznáme obrovské množství nemocí které existují, a tak si myslíme o mnohém, že to není nemocné! Snaha o to abychom člověka uzdravili je naivní, žádný lék nezajistí to že člověk jednou nezemře! Podívejme se na ekonomickou emigraci, kdy se nemocní lidé snaží násilím dostat tam, kde není společnost nemocná a je logické že zdravé společnosti se brání ekonomické emigraci, která způsobuje to, že zdravá společnost onemocní.
Nemocný jedinec může snadno svojí nemocí nakazit veliké množství lidí, proto vysazujeme dneska smíšené lesy abychom zabránili tomu že nám les onemocní. Monokultury jsou snadnou kořistí pro nakažlivé nemoci, nebo pro parazity. Centralizace vytvářejí monokultury a tím jsou logicky snadno napadnutelné nemocemi a parazity, následkem je jistý zánik každé veliké civilizace, nebo každé veliké kultury. Nemoc nebo parazit může ublížit jenom tomu co zná, nejlepší obranou před parazity a nemocemi je tedy to, že nemoci a paraziti nebudou nic vědět o tom, co by mohli napadnout! Globální mafie ukrytá v nadnárodních korporacích je chráněná tím, že konkurence nemá o této mafii informace, a tak jí nemůže zlikvidovat, o politicích a podnikatelích máme informace, a tak je můžeme násilně bez problémů snadno zlikvidovat.