GVKB román 022

Ekonomika a politika globálně selhala, a proto se zavedou GVKB čipy do mozku, tím se zabrání preventivně tomu, aby lidi chybovali, a tím si existenční problémy zbytečně způsobovali. Naše civilizace je principem postavená na tom že se vzdálíme od přírody co nejvíce, čím více se od přírody vzdálíme tím více máme moc nad přírodou, představte si, že vás kousne jedovatý had, a vám se nic díky GVKB čipu nestane, protože čip vás ochrání, a had který vás kousl, brzo zemře, protože se od vás otráví vaší jedovatou krví, stejně dopadne i každý tvor, který se vám pokusí nějak sobecky ublížit.
Lidský ostrý pach budou brzo zvířata dobře znát, a budou se jej bát, nejvíce se ovšem změní naše psychika, nebudeme už myslet jako zvířata ale budeme myslet jako roboti a mít i sny jako roboti, jaká je vlastně psychika robotů? Psychika je o citech ve vztahu zvířata mají svoje city postavené na strachu o život, roboti mají svoje city postavené na pyšnosti na splněný těžký úkol, robot se nemusí bát smrti on se ničeho nebojí a je pyšný na to když splní těžký úkol období zbabělých a líných lidí bude nahrazeno obdobím GVKB lidí co budou pracovití a hrdinové.