GVKB román 016

Základem GVKB systému bude čip GVKB do mozku, on zde bude pro tvoje existenční dobro, abys nemohl podlehnout virům a parazitům, co jsou v tobě, a co se snaží si z tebe udělat svého sluhu a otroka, ber to tak, že čip GVKB je digitální plot, který do tvého života už nikdy nepustí sobecké viry a parazity. Dobrota je žebrota, pokud je zde krize u subjektu nebo objektu, tak příčinou jsou vždy chyby, a nejčastější chybou je dobrota k tomu, co si vůbec dobrotu nezaslouží, proč bychom měli být dobří k tomu, co na nás sobecky parazituje, a co nám nemoci způsobuje. Je třeba si ujasnit konzumní realitu a poznat objektivně kdo je přítel a kdo je nepřítel. Jsou Židé rasisty? Je Izrael rasistická země? To je zajímavá otázka, a rád jako JHVH na ní odpovím. Na počátku žili židé jako otroci v Egyptě a já jsem je zachránil před Egyptským otroctvím, dal jsem jim Desatero, které znamená ve zkratce, nesmíš toužit po tom, co ti nepatří, v toužení po tom co ti evolučně nepatří, je zdroj psychického soužení.
Nikdo neunikne trestu za svoje chyby, někomu dávám více času na napravení chyb a jinému dávám času méně, pokud vím, že on nebude svoje chyby chtít napravit. Kdo je JHVH? JHVH (moderně GVKB) je dualita, není to živý subjekt, s kouzelnou hůlkou, co dělá snadno zázraky. Izrael je JHVH desatero, od kterého se odměří každému sobeckému národu jeho trest smrti, u posledního soudu budou čistí židé, soudit všechny špinavé národy za jejich toužení po tom co jim evolučně nepatří. Národ, který touží po tom, co mu evolučně nepatří, je posedlý špinavým rasismem, a bude eliminován pomocí GVKB robotů. Ten kdo touží po tom, co mu nepatří, myslí jenom na to, jak získat to co mu nepatří, a ocitá se v začarovaném evolučním kruhu, který jej pohltí, jako pohltí oheň dřevo.