GVKB román 006

Civilizace je klec, ve které je divoké zvíře, můžeme sice krátkodobě uniknout do přírody, ale příroda v civilizaci je dneska už jenom ubohou náhražkou pravé přírody, problémem je že jedinec zde dneska nic nemůže dokázat změnit a pokud se nepřizpůsobí tak se dostane do existenčních problémů. Ten kdo už vše správně ví ten už nemyslí a stává se robotem, který bezcitně jde za úspěchem jako psychopat. Podívejme se na hmyz, on nemyslí a žije jako robot, myšlení bylo nahrazeno věděním, a následkem je deprese u; psychicky, rodiny, obchodu, podniku, školství, zdravotnictví, dopravy, stavebnictví, politiky, ekonomiky, náboženství, umění, sportu, atd. Internet se stal výkladní skříní toho, co víme, a co je nám zde i svaté, to co si někdo myslí to nikoho na internetu nezajímá, protože hodnotu má jenom to co lidi vědí!
Z lidí se díky vědění stal ubohý hmyz, a tak bylo za druhé světové války bezcitně zavražděno mnoho miliónů lidí v plynových nacistických komorách levným přípravkem na hubení hmyzu. Rodiče mého otce zahynuli v plynové komoře, a kdyby otec s bratrem neutekl do Anglie, tak bych se nenarodil, když není už boj s konkurenty a nepřáteli možný, nezbývá než zbaběle utéci, tam kde nebude snaha, vás nahnat jako obtížný hmyz, do plynové komory. Problém není v tom, že se snažíme vědět, abychom nemuseli už myslet, problém je v tom, že není u nás myšlení a vědění v rovnováze, jakmile u něčeho naruší přirozená rovnováha, tak přicházejí problémy, protože systém je zde založen na tom, že je ve všem rovnováha.