GVKB román 002

Nejsi tělem, jsi psychickým vesmírem, tělo to je fyzická nádoba pro psychický vesmír, tělesná nádoba nemá žádnou hodnotu, a je zde jenom evolučně dočasně, hodnotu zde má jenom psychický obsah nádoby, který je zde trvale, a nemá ani počátek vzniku a nemá ani čas zániku. Místo starého slova nádoba, můžeme použít moderní označení, kterým je technické zařízení, ve kterém je programové vybavení, které umožňuje optimálně využívat technické zařízení, které nám ulehčí konzumní život. Lidské tělo je biologickým strojem, ve kterém jsou zkušenosti o tom co je správné a co je chybné, tyto zkušenosti se získali evolučním procesem, který trval mnoho miliónů let a postupoval od jednoduchých systémů ke složitým systémům.
Budoucnost je utvářena prioritami, pokud změníš svoje priority, tak se změní i tvoje budoucnost, není to snadné a jednoduché, a nikdo cizí to za tebe nemůže udělat, nepomůže ti ani zázračný drahý lék, klíčem ke změnám priorit je jenom GVKB. Tak jako se hezké mladé ženy často dívají do zrcadla, aby se upravili, a vypadali lépe, tak i ty se budeš muset dívat do psychického GVKB zrcadla, aby ses psychicky upravil, a vypadal i psychicky lépe, a byl tím, čím jsi, protože si už nebudeš hrát na to, co zde už nejsi. Poznat co skutečně jsi, není jednoduché, protože jsi byl velmi dlouho tím, čím nejsi, a musíš jít velmi hluboko do svého psychického nitra, a zde hledat jehlu v kupě sena. Někdo řekne já jsem svatý mesiáš, a já jsem váš správný svatý pastýř, to je jenom pokrytecké divadlo pro cizí lidi, ve skutečnosti jsi jenom ubohý řemeslník, který si zde amatérsky hraje na profesionálního svatého kazatele morálky, z díla je spatřen tvůrce, lidi nezajímá kázání a schůze, lidi zajímají ekonomické hodnoty, které jim pomohou k tomu se zde mít existenčně lépe.