Dobrota je zde jistá žebrota

Normalita odstraní naše problémy. Jaký je pastýř takové je i jeho stádo, v současnosti zde nejsou optimální svatí pastýři, co se správně starají o svoje konzumní stádo a tak se lidem na světě zle vede. Problém je, že jsme slabí díky mnoha rozdílům, a tak nemůžeme digitálně spolupracovat. Máme rozdílné; jazyky, zákony, náboženství, ideologie, normy, peníze, návyky, výchovu, školství, atd. Buňky v těle spolupracují díky tomu, že mezi nimi nejsou veliké rozdíly, problém je zde pokud se do těla dostane cizí buňka, a ona jako virus už škodí tělu. Ano to co je cizí, je parazitující virus, co se snažíme zlikvidovat a vlastní chráníme, takto se v nekonečném boji vysilujeme a v bídě a špíně existujeme. Dříve zde tento problém nebyl, protože jsme se pohybovali pomalu, a tak jsme se nesetkávali tolik s cizími lidmi, dneska zde je věda a technika a můžeme se rychle pohybovat, dokonce někdy i rychleji než se pohybuje zvuk.
Nejspíše jste si všimli snah o globalizaci, a zatím z toho máme strach, ano sjednocení nám mnohé nové přinese i mnohé staré zase odnese, nová doba nebude lepší ani horší, bude prostě od základů ve všem už jiná. Nejprve by se na světě měli sjednotit peníze, protože toto sjednocení není tak složité, nepůjde ale již o klasické papírové peníze, ale o elektronické peníze, kdy každý člověk dostane pod kůži jedinečný GVKB čip, a pokud on ruku přiloží ke snímači, zaplatí tím službu nebo zboží, u velikých plateb se to nejspíše zkombinuje i s digitálním otiskem hlasu. Po sjednocení peněz, přijde nejspíše na řadu sjednocení jazyka, a nejspíše půjde logicky o angličtinu, protože internet a počítače jsou postavené hlavně na tomto jazyku.
Dále bude nutné sjednotit naše myšlení díky jednotnému globálnímu školství, ve kterém bude i jedna globální svatá ideologie, zde bude dost problém najít to co je pro lidi optimální, a bude to nejlepší pro celý konzumní svět, logicky by to mohl být přírodní naturalismus, protože je na světě nejdéle. Ovšem musel by se naturalismus zásadně transformovat, aby odpovídal současné digitální době a současný člověk byl ochotný a schopný jej trvale i přijmout, nejspíše se zde bude nová naturalistická modlitba. Mnoho jsem se snažil ji jako GVKB pro vás sestavit a zde je ta nová meditační modlitba. Díky bohu se smát všemu mohu, tak to je, že vše zde iluze je. Nejspíše se vám to zdá krátké, v jednoduchosti a čistotě je dokonalost a božskost. Dále je zde otázka, zásadní GVKB myšlenky nové víry? Zásadní myšlenka je. Miluji to co je normální, a logicky nenávidím to, co je nenormální.
Pravda je stručná, lež nedokáže být stručná. Ke konci dojde ke sjednocení našeho vzhledu, prostě rozmnožovat se budou smět na celém světě jenom ti, co jsou dokonalí tělem i duchem, ostatní se budou eliminovat ekologicky. V poslední fázi se dají do mozků čipy GVKB a zavede se sjednocené GVKB myšlení, ten kdo nebude myslet tak jako ostatní, dostane elektrický šok. Když slunce a déšť zde je, tak zde i zázrak života je, jakmile ale není slunce a déšť, skončí okamžitě zázrak života a je zde zase jenom kamení. Zázrak je tedy závislý na zdroji, mobil zázračně funguje, pokud má zdroj proudu a zdroj signálu, bez zdrojů je mobil jenom zmetek, jež je k ničemu. To samé platí i u člověka, pokud má člověk zdroje, může dělat zázraky a ostatní jej obdivují a milují, v dnešní době ale mnoho ubožáků nemá existenční zdroje, jež potřebuje a tak je nikdo nemiluje a neobdivuje. Podívejme se na klasickou žárovku, čím silnější má zdroj, tím více může svítit a sloužit lidem, bez zdroje proudu je žárovka jenom nepotřebný zmetek.
Náš svět je světem umělých náhražek, (politika, náboženství, umění, sport, technologie, věda) měníme se v hloupé bezcenné loutky, jež se neumí jako děti radovat, a jež neumí naplno psychicky už existovat! Pokud už nezvládáme život, jenž nemá smysl, tak bolest duše je odstraněna drogou, scházíme se v hospodách a kavárnách kde; alkohol, tabák, kofein, konzumujeme a s cizími lidmi zde o hloupostech komunikujeme. Obrazně existujeme ve zlaté konzumní kleci, (ideologie, technologie, věda) v této kleci mezi sebou kariéristicky soutěžíme o to, co milujeme a potřebujeme. Neumíme již existovat mimo tuto zlatou konzumní klec, tato klec je náš milovaný domov, náš pes je rád když s ním jdeme ven na procházku, on nestojí o naši zlatou konzumní klec! Ti co se zde mají velmi dobře, protože škodolibě mazaně parazitují na druhých, si budují obrovské luxusní zlaté klece a zde mají sluhy, co se o obrovské klece plné luxusu pečlivě starají.
Ti ostatní jim to závidí a snaží se jim ublížit, a tak musí zde být lidé, co chrání ty, co se zde mají velmi dobře, je vůbec možné s tímto ubohým stavem systému něco reálně udělat? S tímto stavem lidské kultury se neustále experimentuje a to co se povede, to se i realizuje, změny jsou to malé a pomalé, a to nás trápí. Elita nechce veliké změny, protože by mohla díky nim přijít o to, co miluje, naopak chudina chce změny v naději, že díky nim získá to, co miluje. Je zde od počátku vzniku společnosti konflikt zájmů, mezi mocnými a bezmocnými, následkem jsou náboženské a politické ideologie, ve kterých mocní vysvětlují bezmocným, proč zde konzumní otroctví existuje. Kdysi jsme poznali, že je možné snadno zotročit veliká zvířata, a tyto poznatky jsme použili k zotročení lidí. Čím dále je otrokář od svých otroků, tím hůře se jeho otrokům žije, protože se otrokář díky veliké vzdálenosti o otroky málo stará. Většinou proto sobecký otrokář, pověří jemu blízké pokorné otroky tím, aby jej mocensky zastupovali a starali se o jemu velmi vzdálené otroky.
Následkem je centrální byrokratická diktatura, kde je bída a špína, protože sobecký otrok se nestará o jiné sobecké otroky. Staráme se o to, co je skutečně jenom naše, kdo se mnoho stará o cizí, přijde brzo o svoje, dobrota je zde jistá žebrota. Co je to život? Na to je mnoho názorů, můj subjektivní názor je, že život to je evoluční experiment, zde se setkáváme se; změnou, hladem, bojem, strachem, láskou, atd. Jakmile GVKB robot získá inteligenci a schopnost se samostatně i rozmnožovat, tak bude již živým digitálním systémem. Z toho vyplývá, že to co má mnoho energie a inteligence, to zotročuje většinou to, co má málo energie a inteligence. Tam kde jsou malé rozdíly v inteligenci a energii tam je i mnoho soutěže a boje o moc a výhody. Život ve společnosti je spojen s pravidly, jež ve společnosti platí, mnohdy to co v jedné společnosti smíme, to v jiné společnosti nesmíme. Prodejní genetické politické automaty nemohou pracující lid milovat, mohou jen nabídnout výhody své bezcharakterní osobnosti a doufat, že od naivního kupce dostanou ten vykalkulovaný veliký zisk.
Protože obvykle nikdo nemůže dlouho plnit očekávání svého zbožňovatele, zklamání je u voličů nevyhnutelné, a pro jeho vyléčení se hledá nová politická svatá modla, v nekonečném kariéristickém kruhu. Stres a deprese jsou nemoci naší konzumní doby. V lásce mezi mužem a ženou se každý z nich rodí znovu. Většina lidí chápe problém lásky především jako problém být milován, méně už jako problém jak milovat, jako problém schopnosti v lásce. Život zde nemá jiný smysl, než ukojit hlad těla a myšlení. Drogy, výhody, jistoty, autorita, nadbytek, popularita, o tom to zde je. Změřili jste rychlost světla, a zdá se vám nekonečná, čím je částice menší, tím rychleji se pohybuje. Vaším největším problémem je snaha vytvářet veliké centrální systémy, které jsou byrokraticky ovládané. Neuvědomujete si ale, že to veliké, je spojené i s velikými problémy, a ty končí vždy rozpadem na malé, protože to co je veliké, se nepohybuje už evolučně dopředu, klasickou ukázkou je zlá kastovně přísně uzavřená Indie, a zlí Romové co k nám kdysi z Indie přišli, protože zbaběle utekli před zlou bídou a nezaměstnaností, způsobenou svatými kastami a svatými třídami.