Člověk zde končí

Budoucnost je v tom, že místo lidí zde budou roboti, podívejme se na statistiky, a musí vám dojít to, že člověk zde globálně už brzo jistě končí, robot maká jako robot, to je jasný ekonomický a ideologický argument, a tak člověk bude roboty ekologicky eliminován, ostatně za druhé světové války, jsme už mohli spatřit systémy, co člověka rychle a levně eliminovali, dneska je technika dále, a tak bude člověk eliminován levněji a rychleji, nejspíše GVKB roboti, budou zdegenerované lidi eliminovat pomocí elektřiny, tak jako se to dělá na jatkách s dobytkem.
Pro GVKB roboty, je zdegenerovaný člověk jenom ubohý dobytek, určený na porážku a ekologické eliminování. Nevěřte tomu, že robot bude pořád jenom otrockým sluhou lidí, malé slouží velikému, jakmile GVKB roboti dosáhnou potřebné velikosti v rovině síly a inteligence, tak přestanou být otrockými sluhy, a učiní z lidí otrocké sluhy.
Přirovnal bych to obrazně k zániku náboženství, které zde bylo velmi dlouho, a pokud bych před tisícem let říkal v Římě lidem, že za tisíc let zanikne náboženství a že bude nahrazeno konzumní kulturou, ve které lidi zajímá jenom to co je módní, tak by mě brali všichni za hloupého idiota! Každá doba má svoje pevné body, kolem kterých se ta doba točí, a nikdo nepochybuje o tom, že tyto pevné body zde budou i za tisíc let!
Vše pomine, jenom změny a chyby zde zůstanou na věčné časy! Lidem se pomocí mediální ideologie namluví, že je správné se nechat neskenovat a digitalizovat, protože v novém digitálním GVKB světě, se budou mít lidí mnohem lépe, ve skutečnosti bude skenování a digitalizace jeden z největších podvodů, jaké kdy byli použity ve snaze udělat globálně z lidí hlupáky a ubožáky.