Bůh je nulou

Vše je zde obrazně jako natáčení filmu, jsou zde specialisté, co vytvoří virtuální realitu na filmu pomocí; scénáře, herců, kulis, kostýmů, techniků, programátorů, atd. je to průmyslová výroba, která se neliší od jiné průmyslové výroby.
Vše je zde jenom produktem inteligentní práce, jsou produkty přírodní a produkty z naší konzumní civilizace. Každý člověk je zde jenom nulou v tomto obrovském systému, nikdo zde nemůže být něčím jiným než nulou, i když je zde; králem, feudálem, prezidentem, ředitelem, celebritou, milionářem, atd. to vše jsou jenom role, které někdo zde hraje ve snaze oklamat druhé nuly.
Bůh je nulou, a copak někdo může být více, než je Bůh? Nula je symbol v matematice, a Bůh je symbol u náboženství, žijeme ve světě velikých symbolů, a každý veliký symbol je zde jenom bezvýznamnou nulou, čas jasně ukazuje pomíjivost všech velikých symbolů, co známe! Můžete jít si za sebe zvolit nějaké kariéristické politické nuly, jenže nemůže od těchto politických nul očekávat nic jiného, než to, že budou myslet jako nuly!
Statistika je jasná a ukazuje, že je každý člověk zde jenom nulou, je to jenom divadlo a film, žijeme v iluzorní realitě, která z nás dělá hlupáky. Ve válce se vyvraždí miliony lidí a děje se něco? Nuly zde vyvraždili jenom nuly, co by se mělo dít? Všechny konflikty a války mezi nulami jsou k ničemu to že se pozabíjí mnoho nul je zbytečná aktivita, lidi musí konečně jednou pochopit to, že Bůh je nulou, nemá smysl se modlit k Bohu nebo prosit Boha o zázraky, když je on zde jenom nulou.