Většinou to zde nikdo do hloubky neřeší

1
Podívejme se vědecky a statisticky do ekosystému, na rozmnožování toho co je inteligentní.
2
Většinou to zde nikdo do hloubky neřeší, a když je na to chuť, tak nějaký samec se rozmnožuje s nějakou samicí, co na to má chuť.
3
U lidí je s procesem rozmnožování, pořád nějaký neřešitelný problém.
4
Samec nemá žádnou samici, a tak navštěvuje na internetu stránky, kde jsou nahé mladé samice.
5
Nebo má jednu či několik samic, které si hlídá před ostatními samci, aby je nepoužívali k rozmnožování.
6
Taky zde jsou mladé hezké samice, které za ekonomickou odměnu, poskytují samcům prožitek rozmnožování.
7
Většinou neplatí samice optimálně daně, z tohoto soukromého podnikání, a tak parazitují na státu.
8
Rozmnožování lidí, není zatím optimálně globálně plánované.
9
Dochází k tomu, že se rozmnožené genetické subjekty, přemisťují sobecky do míst, kde nefunguje dobře rozmnožování, a to je spojeno s politickými a ekonomickými problémy.
10
Je třeba konečně vnést do rozmnožování u lidí, nějaký optimální svatý trvalý jednoduchý přirozený řád, a ten kdo bude hříšným neřádem, ten bude za to tvrdě potrestán krutou mučednickou smrtí.