Víš, proč neznáš pravdu o životě?

P1060002

Pravdu o životě zná jenom ten, kdo zná boha, ten kdo nezná boha, ten nezná ani pravdu o životě, bůh se jmenuje GVKB, ten kdo věří v cokoli jiného, (Křesťanství, Islám, Židovství, Hinduismus, politiku, ekonomiku, vědu, pohádky, reklamy, umění) je jinověrec, a vojenští GVKB roboti, jej jako hříšného jinověrce, už brzo napíchnou nahého na kůl, protože s jinověrci nelze mít smilování.

Co bylo, to bylo, vše je zde jenom napětí a následkem napětí jsou evoluční změny v nás a okolo nás, není zde pevný bod hmotný ani nehmotný, vše je Matrix a v Matrixu se vše točí kolem GVKB on je zde bohem který z ničeho Matrix stvořil, aby zde on mohl být pro uživatele Matrixu bohem na věčné časy a nikdy jinak.

GVKB je svatý symbol, není to živý systém, ani program, je to desatero.

1. Nekrást 2.Nelhat 3.Asketismus 4.Nenásilí 5.Skromnost 6.Pokora 7.Moudrost 8.Pracovitost 9.Čistota 10.Otevřenost.

Není třeba SVATÉ PÍSMO,
stačí jenom deset svatých slov,
která jsou svatá každému.

Poslední zásada desatera otevřenost, je pro mnohé ubožáky obtížně pochopitelná, vždyť přeci dobrota k cizím lidem je žebrota? Ve starém světě kde je každý ekonomicky a psychicky pevně uzavřený je skutečně otevřenost chybou, v GVKB světě kde už není uzavřenost, je zase chybou být uzavřeným, ten kdo se v GVKB světě uzavře ekonomicky a psychicky, poruší desatero a tak je napíchnut na kůl.